photo-1-1482303861102
Chuyên gia gọi rau muống là “khắc tinh” của bệnh “tam cao”
Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến ở hầu hết các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ.